ویژگیهای فهرست

ویژگیهای لیست در طرح ساده

لیست

مرتب سازی بر اساس : :